mazura mazura mazura

Vážení klienti, v tejto sekcii nájdete dokumenty súvisiace s našim CSS Ľadoveň:

ŽIADOSŤ O POSÚDENIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU (Domov sociálnych služieb a Špecializované zariadenie)

/content/mazura/Žiadosť o posúdemie odkázanosti na sociálnu službu VÚC.pdf


ŽIADOSŤ O POSÚDENIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU (Zariadenie pre seniorov)
Obráťte sa na mestský resp. obecný úrad podľa miesta trvalého pobytu a požiadajte o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov.

ŽIADOSŤ O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY + VYHLÁSENIE O MAJETKU

/content/mazura/Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.pdf

/content/mazura/Vyhlásenie o majetku FO na účely platenia úhrady za sociálnu služby.pdf