mazura mazura mazura

Vážení klienti, v tejto sekcii nájdete dokumenty súvisiace s našim CSS Ľadoveň:

ŽIADOSŤ O POSÚDENIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU (Domov sociálnych služieb a Špecializované zariadenie)

/content/mazura/2017/nova-ziadost_o_posudenie_odkazanosti-socialnu-sluzbu.pdf


ŽIADOSŤ O POSÚDENIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU (Zariadenie pre seniorov)
Obráťte sa na mestský resp. obecný úrad podľa miesta trvalého pobytu a požiadajte o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov.

ŽIADOSŤ O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY + VYHLÁSENIE O MAJETKU

/content/mazura/2017/ziadost-o-zabezpecenie-poskytovania-socialnej-sluzby.pdf

Vyhlásenie o majetku