mazura mazura mazura

 

Informácie ohľadom nastavených opatrení a obmedzení týkajúcich sa vianočných sviatkov platné od 21.12.2020

Oznamujeme rodinným príbuzným našich klientov, že tí  klienti, ktorí sú momentálne negatívni a majú záujem ísť na vianočné sviatky domov, tak učiniť môžu, avšak za týchto podmienok:

- pred odchodom klient absolvuje antigénový test s výsledkom, ktorý musí byť negatívny,

- dĺžka pobytu mimo CSS Ľadoveň je minimálne 14 dní  (skorší návrat do CSS nie je možný)

- návrat klienta do CSS  je možný  po uplynutí vyššie uvedenej doby s negatívnym  výsledkom PCR testu  nie starším ako 24 hodín, ktorý si zabezpečí klient sám na vlastné náklady  v odbernom mieste mimo CSS Ľadoveň .  (t. j. CSS Ľadoveň nezabezpečuje ani nefinancuje PCR testy)

- po návrate do CSS bude aj negatívny klient umiestnený znova do 10 dňovej karantény, ktorá bude ukončená vykonaním antigénového testu s výsledkom negatívny v CSS na 11. deň.

- zástupca/oprávnená osoba za domácnosť, do ktorej klient odchádza podpíše pred odchodom „čestné prehlásenie pre účely pobytu PSS v domácnosti“

-rodinným príslušníkom odporúčame preventívne absolvovanie PCR test alebo antigénového testu na odberných miestach v mieste svojho bydliska pred príchodom klienta do ich domácnosti

 - klient pri splnení vyššie uvedených podmienok môže opustiť zariadenie najneskôr do 23.12.2020 do 13,00 hod. 

- prosíme rodinných príslušníkov, aby záujem nahlásili deň pred odchodom, keďže je potrebné nachystať všetky formality, lieky a pod.

 

- stále platí zákaz návštev v zariadení

Účinné a platné od 21.12.2020

 

 

 

 

 

Zákaz návštev  v CSS Ľadoveň platný od 02.10.2020  - klik pre otvorenie.