mazura mazura mazura
 Voľné pracovné miesto: pozícia "OPATROVATEĽKA"   - kliknite na odkaz pre otvorenie pracovnej ponuky
 
 Voľné pracovné miesto pozícia "PRAKTICKÁ SESTRA"  - kliknite na odkaz pre otvorenie pracovnej ponuky
 
 Voľné pracovné miesto  pozícia "HLAVNÁ SESTRA " II.kolo - kliknite na odkaz pre otvorenie pracovnej ponuky