mazura mazura mazura
1. Voľné pracovné miesto: pozícia "HLAVNÁ SESTRA"
    http://www.ponuky.sk/OffDetail.aspx?id=387996&a=t
 
2. Voľné pracovné miesto: pozícia "PSYCHOLÓG"
    http://www.ponuky.sk/OffDetail.aspx?id=369965&a=t
 
3. Voľné pracovné miesto: pozícia "ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT/KA"
    http://www.ponuky.sk/OffDetail.aspx?id=371923&a=t
 
4. Voľné pracovné miesto pozícia "SANITÁR/KA"
     http://www.ponuky.sk/OffDetail.aspx?id=371925&a=t
 
5. Voľné pracovné miesto pozícia "OPATROVATEĽ/KA"
    http://www.ponuky.sk/OffDetail.aspx?id=371928&a=t