mazura mazura mazura

Grantový program: "Pomáhame SPPolu"  projekt  s názvom "Korona nás nezlomí" vďaka podpore Nadácie SPP sa nám podarilo v roku 2021 zakúpiť tri tablety pre komunikáciu klientov s rodinnými príslušníkmi a jednorázové nitrilové rukavice pre personál v celkovej hodnote 880 eur. Ďakujeme.

Projekt: " Vy pomáhate, my ďakujeme" klienti aj zamestnanci boli v roku 2021 obdarovaní potravinovým tovarom regionálnych výrobcov. Ďakujeme.

Mestská polícia v Martine darovala zariadeniu respirátory. Ďakujeme.

Projekt: "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok" klienti boli obdarovaní v roku 2019 aj v roku 2020 neznámymi ľudmi s dobrým srdiečkom. Ďakujeme.