mazura mazura mazura

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Druh sociálnej služby - Domov sociálnych služieb

p.č. Žiadateľ - dátum podania žiadosti Číslo rozhodnutia o odkáz.
1. 29.04.2004 4717/2011/OSV-002
2. 17.10.2006 4712/2012/OSV-003
3. 21.07.2011 6190/2009/OSV-006
4 07.09.2012 6680/2011/OSV-003
5 17.09.2013 4576/2013/OSV-003
6 16.08.2017 4521/2017/OSV-003
7 16.01.2019 4789/2011/OSV-003
8 16.01.2019 5826/2013/OSV-003
9 25.03.2019 5816/2009/OSV-003
10 25.03.2019 3530/2013/OSV-003
11 25.03.2019 5460/2012/OSV-003
12 28.03.2019 4991/2014/OSV-003
13 02.04.2019 5417/2017/OSV-003
14 10.04.2019 176/2010/OSV-003
15 10.04.2019 6108/2012/OSV-003
16 11.04.2019 2688/2013/OSV-003
17 12.04.2019 5725/2013/OSV-003
18 07.05.2019 4393/2019/OSV-003
19 24.02.2020 3784/2012/OSV-003
20 09.03.2020 5341/2013/OSV-003
21 25.11.2020 5699/2020/OSV-005
22 26.02.2021 4376/2012/OSV-003
23 16.04.2021 6865/2020/OSV-003
24 16.04.2021 4345/2021/OSV-003Druh sociálnej služby - Špecializované zariadenie

p.č. Žiadateľ - dátum podania žiadosti Číslo rozhodnutia o odkáz.
1. 27.09.2017 5345/2017/OSV-003
2. 21.03.2018 3025/2018/OSV-003
3. 31.05.2018 3853/2018/OSV-003
4. 18.09.2018 5230/2018/OSV-003
5 14.11.2018 6397/2018/OSV-003
6 14.01.2019 3533/2017/OSV-002
7 20.05.2019 3835/2019/OSV-002
8 07.08.2019 4682/2019/OSV-003
9 19.08.2019 6887/2020/OSV-003
10 08.11.2019 5386/2019/OSV-003
11 22.11.2019 3834/2019/OSV-003
12 24.01.2020 6838/2019/OSV-003
13 17.02.2020 5173/2020/OSV-003
14 23.07.2020 5364/2020/OSV-003
15 17.08.2020 5617/2020/OSV-003
16 09.10.2020 4553/2020/OSV-003
17 09.10.2020 4628/2020/OSV-006
18 12.01.2021 5977/2017/OSV-003
19 08.02.2021 4418/2018/OSV-003
20 08.02.2021 5282/2019/OSV-003
21 08.02.2021 4990/2018/OSV-003
22 08.02.2021 6208/2020/OSV-003
23 09.02.2021 5583/2020/OSV-003
24 09.02.2021 60802/2017/OSV-002
25 12.02.2021 4244/2017/OSV-003
26 15.03.2021 6021/2020/OSV-004


Druh sociálnej služby - Zariadenie pre seniorov

p.č. Žiadateľ - dátum podania žiadosti Číslo rozhodnutia o odkáz.
1 19.04.2018 34469/2018-I-OŽ
2 23.04.2018 34350/2018
3 14.05.2018 55/2018
4 18.05.2018 4/2018/OSV
5 30.08.2018 37445/2018-I-KA
6 21.12.2018 35068/2016-I-HN
7 18.01.2019 33230/2019-I-HN
8 25.02.2019 OSaB-1301/2019/1045
9 08.03.2019 34467/2019-I-HN
10 20.03.2019 70/2019/Ti
11 25.03.2019 40431/2018-I-OŽ
12 25.03.2019 36085/2019-I-OŽ
13 28.03.2019 28694/2015-I-1085
14 02.04.2019 28138/2015-1126
15 05.04.2019 29464/2015-I-1085
16 09.04.2019 36356/2019-I-HN
17 18.04.2019 34675/2016-I-OŽA
18 18.04.2019 36354/2019-I-KA
19 29.04.2019 04/2019/OSV
20 06.05.2019 MsÚ-898/2019/PET-1146/2019
21 13.05.2019 13158/2014-32504/2014/OSZaB/ONR
22 05.06.2019 38722/2018-I-OŽ
23 19.07.2019 39730/2019-I-OŽ
24 23.07.2019 39653/2019-I-HN
25 06.08.2019 40629/2018-I-HN
26 19.08.2019 182/2019-SP
27 19.08.2019 32863/2016-I-1172
28 23.08.2019 33173/2018-OŽ
29 16.09.2019 41458/2019-I-HN
30 24.09.2019 MsÚ-1931/2019/PET-4007/2019
31 07.11.2019 42748/2019-I-OŽ
32 06.12.2019 43418/2019-I-HN
33 12.12.2019 18147/2018-54881/OSaB/PRA
34 13.01.2020 44603/2019-I-KA
35 20.02.2020 26111/2015-I-1172
36 20.02.2020 MsÚ-468/2020/PET-853-2020
37 11.05.2020 38841/2020-I-HN
38 28.05.2020 40527/2020-I-HN
39 03.06.2020 40171/2020-I-HN
40 08.06.2020 2020/00081-4-2
41 06.08.2020 32910/2019-I-HN
42 06.08.2020 36586/2018-I-HN
43 14.09.2020 43197/2020-I-KA


Aktualizované dňa 27.04.2021


Podľa § 106 ods. 20 a 21 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách: "Pôsobnosť zariadenia sociálnych služieb zriadeného ako rozpočtová organizácia pri rozhodovaní o zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 zostáva zachovaná až do 31. decembra 2015. Rozhodnutia o zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb strácajú platnosť 31. decembra 2015."Podľa § 91 ods. 6 písm. a) bod 2 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov: " Zariadenie sociálnych služieb zriadené ako rozpočtová organizácia rozhoduje o zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb."Pozn.: