mazura mazura mazura

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Druh sociálnej služby - Domov sociálnych služieb

P.č. Žiadateľ-ev.č. Žiadateľ-dátum podania žiadosti
1 4717/2011/OSV-003 29.04.2004
2 4712/2012/OSV-003 17.10.2006
3 6190/2009/OSV-006 21.07.2011
4 5212/2011/OSV-003 09.09.2011
5 7151/2011/OSV-003 21.02.2012
6 6680/2011/OSV-003 07.09.2012
7 6327/2012/OSV-003 05.02.2013
8 4576/2013/OSV-003 17.09.2013
9 5341/2013/OSV-003 18.10.2013
10 4521/2017/OSV-003 16.08.2017
11 4789/2011/OSV-003 16.01.2019
12 5826/2013/OSV-003 16.01.2019
13 3784/2012/OSV-003 25.01.2019
14 4379/2010OSV-003 03.02.2019
15 5864/2018/OSV-003 19.03.2019
16 5816/2009/OSV-003 25.03.2019
17 3530/2013/OSV-003 25.03.2019
18 5460/2012/OSV-003 25.03.2019
19 4991/2014/OSV-003 28.03.2019
20 5417/2017/OSV-003 02.04.2019
21 4376/2012/OSV-003 02.04.2019
22 176/2010/OVS-003 10.04.2019
23 6108/2012/OSV-003 10.04.2019
24 2688/2013/OSV-003 11.04.2019
25 5725/2013/OSV-003 12.04.2019
26 4393/2019/OSV-003 07.05.2019


Druh sociálnej služby - Zariadenie pre seniorov

P.č. Č.rozhodnutia Žiadateľ-dátum podania žiadosti
1 32863/2016-I-1172 01.08.2016
2 16815/2010-1126 09.01.2017
3 30969/2018-I-OŽ 14.03.2018
4 38822/2017-I-KA 23.03.2018
5 14728/2009-I-1172 28.03.2018
6 32729/2018-I-OŽ 03.04.2018
7 33407/2017-I-KA 12.04.2018
8 26111/2015-I-OŽ 13.04.2018
9 19220/2009-I-1172 13.04.2018
10 26673/2015-I-1085 13.04.2018
11 33172/2018-I-OŽ 17.04.2018
12 33173/2018-I-OŽ 17.04.2018
13 34469/2018-I-OŽ 19.04.2018
14 34350/2018-I-OŽ 23.04.2018
15 55/2018 14.05.2018
16 4/2018/OSV 18.05.2018
17 110/2018 28.05.2018
18 34193/2018-I-KA 30.05.2018
19 36586/2018-I-Hn 26.07.2018
20 37445/2018-I-KA 30.08.2018
21 38482/2018/I-HN 03.10.2018
22 29071/2015-I-1085 18.12.2018
23 4366/2018/-I-Ož 19.12.2018
24 35068/2016-I-Hn 21.12.2018
25 33230/2019-I-Hn 18.01.2019
26 33660/2019-I-Ož 22.01.2019
27 359/2018-4 25.01.2019
28 40293/2018-I-Hn 25.01.2019
29 36029/2017-I-Hn 04.02.2019
30 38536/2017-I-Ka 05.02.2019
31 37617/2017-I-Hn 05.02.2019
32 32910/2019-I-Hn 18.02.2019
33 40629/2018-I-Hn 18.02.2019
34 28695/2015-I-1085 22.02.2019
35 OSaB-1301/2019/1045 25.02.2019
36 030/2019-Kn 01.03.2019
37 34467/2019/I-Hn 08.03.2019
38 70/2019/Ti 20.03.2019
39 40431/2018/I-Hn 25.03.2019
40 36085/2019-I-Ož 25.03.2019
41 28694/2015-I-1085 28.03.2019
42 28138/2015-1126 02.04.2019
43 29464/2015-I-1085 05.04.2019
44 36356/2019-I-HN 09.04.2019
45 35978/2019-I-Ož 17.04.2019
46 34675/2016-I-OŽA 18.04.2019
47 36354/2019-I-Ka 18.04.2019
48 36882/2019-I-Ka 18.04.2019
49 04/2019/OSV 29.04.2019
50 MsU-898/2019/PET-1146/2019 06.05.2019
51 13158/2014/32504 13.05.2019


Druh sociálnej služby - Špecializové zariadenie

P.č. Číslo rozhodnutia Žiadateľ-dátum podania žiadosti
1 2099/2018/OSV-003 18.07.2011
2 5850/2016/OSV-003 14.12.2011
3 2791/2015/OSV-003 19.10.2015
4 4671/2016/OSV-002 28.11.2016
5 2126/2017/OSV-003 23.01.2017
6 2552/2017/OSV-003 24.02.2017
7 2700/2017/OSV-003 07.03.2017
8 3069/2017/OSV-003 27.03.2017
9 5162/2014/OSV-003 26.05.2017
10 3949/2017/OSV-003 02.06.2017
11 4041/2017/OSV-003 22.06.2017
12 3403/2017/OSV-003 26.06.2017
13 5813/2016/OSV-003 10.07.2017
14 4235/2017/OSV-006 20.07.2017
15 4524/2017/OSV-003 07.08.2017
16 5005/2017/OSV-003 22.08.2017
17 5345/2017/OSV-003 27.09.2017
18 5977/2017/OSV-003 28.11.2017
19 3556/2016/OSV-003 04.12.2017
20 6082/2017/OSV-003 07.12.2017
21 5967/2017/OSV-003 15.12.2017
22 6165/2017/OSV-003 20.12.2017
23 2874/2018/OSV-003 02.02.2018
24 3025/2018/OSV-003 21.03.2018
25 2759/2018/OSVaZ/3654 20.04.2018
26 4418/2018/OSV-003 27.04.2018
27 3944/2018/OSV-003 27.04.2018
28 5082/2018/OSV-004 02.05.2018
29 3020/2018/OSV-003 11.05.2018
30 4260/2018/OSV-003 17.04.2018
31 4138/2018/OSV-003 30.05.2018
32 3853/2018/OSV-003 31.05.2018
33 3804/2018/OSV-003 05.06.2018
34 4140/2018/OSV-003 22.06.2018
35 4877/2018/OSV-003 04.07.2018
36 4420/2018/OSV-003 04.07.2018
37 5399/2018/OSV-003 19.07.2018
38 5016/2018/OSV-003 06.08.2018
39 5225/2018/OSV-003 10.08.2018
40 4990/2018/OSV-003 20.08.2018
41 5337/2018/OSV-003 12.09.2018
42 5230/2018/OSV-003 18.09.2018
43 8726/2017/ODDSZ-002 12.11.2018
44 5266/2015/OSV-003 12.11.2018
45 4646/2018/OSV-003 12.11.2018
46 6397/2018/OSV-003 14.11.2018
47 6206/2018/OSV-003 19.11.2018
48 6665/2018/OSV-003 03.12.2018
49 5216/2015/OSV-003 05.12.2018
50 6449/2018/OSV-003 18.12.2018
51 3533/2017/OSV-002 14.01.2019
52 3406/2019/OSV-003 28.01.2019
53 6294/2018/OSV-002 04.02.2019
54 5632/2018/OSV-003 21.02.2019
55 3009/2019/OSV-003 29.03.2019
56 3594/2019/OSV-003 17.05.2019
57 3835/2019/OSV-002 20.05.2019

Podľa § 106 ods. 20 a 21 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách: "Pôsobnosť zariadenia sociálnych služieb zriadeného ako rozpočtová organizácia pri rozhodovaní o zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 zostáva zachovaná až do 31. decembra 2015. Rozhodnutia o zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb strácajú platnosť 31. decembra 2015."Podľa § 91 ods. 6 písm. a) bod 2 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov: " Zariadenie sociálnych služieb zriadené ako rozpočtová organizácia rozhoduje o zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb."Pozn.: Aktualizované ku dňu 27.05.2019