mazura mazura mazura

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Druh sociálnej služby - Domov sociálnych služieb

Poradové číslo Žiadateľ - Číslo rozhodnutia
1 4376/2012/OSV-003
2 4789/2011/OSV-003
3 4802/2011/OSV-003
4 4717/2011/OSV-003
5 3330/2011/OSV-003
6 4712/2012/OSV-003
7 7638/2009/OSV-003
8 3399/2009/OSV-003
9 5040/2009/OSV-003
10 6503/2009/OSV-003
11 6275/2009/OSV-003
12 8240/2009/OSV-003
13 7528/2009/OSV-003
14 3488/2010/OVS-003
15 176/2010/OVS-003
16 4379/2010OSV-003
17 4380/2010/OSV-003
18 5144/2010/OSV-003
19 5100/2010/OSV-003
20 4932/2010/OSV-003
21 5197/2010/OSV-003
22 8746/2010/OVS-003
23 8788/2010/OVS-003
24 8699/2010/OSV-003
25 6258/2010/OVS-003
26 2958/2011/OVS-003
27 3586/2011/OVS-003
28 6190/2009/OSV-006
29 5478/2011/OSV-003
30 5212/2011/OSV-003
31 6194/2011/OSV-003
32 6767/2011/OSV-003
33 5717/2011/OSV-003
34 7195/2011/OSV-003
35 7151/2011/OSV-003
36 2471/2012/OSV-003
37 3451/2012/OSV-003
38 3046/2012/OSV-003
39 3695/2012/OSV-003
40 3784/2012/OSV-003
41 3103/2012/OSV-003
42 6680/2011/OSV-003
43 4870/2012/OSV-003
44 6283/2012/OSV-003
45 6327/2012/OSV-003
46 3730/2012/OSV-003
47 2268/2013/OVS-003
48 2267/2013/OVS-003
49 3356/2013/OVS-003
50 2688/2013/OSV-003
51 5982/2012/OVS-003
52 4579/2013/OSV-003
53 6147/2012/OSV-003
54 3769/2013/OSV-003
55 4234/2013/OSV-003
56 4576/2013/OSV-003
57 5341/2013/OSV-003
58 5710/2013/OSV-003
59 5725/2013/OSV-003
60 5226/2013/OSV-003
61 5826/2013/OSV-003
62 2246/2014/OSV-003
63 3530/2013/OSV-003
64 4991/2014/OSV-003
65 3103/2015/OSV-003
66 4124/2011/OSV-003
67 4952/2016/OSV-003
68 5222/2015/OSV-003
69 4521/2017/OSV-003
70 5816/2009/OSV-003
71 5460/2012/OSV-003

Druh sociálnej služby - Zariadenie pre seniorov

Poradové číslo Žiadateľ - číslo rozhodnutia
1 18711/2009-I-1172
2 28221/2015-I-1126
3 29464/2015-I-1085
4 28138/2015-1126
5 28694/2015-I-1085
6 26810/2015-I-1172
7 33686/2015-1172
8 33616/2015-I-1085
9 52/2016
10 28532/2016-I-1085
11 28758/2016-I-1172
12 13158/2014/32504
13 32894/2016-I-1085
14 32863/2016-I-1172
15 34675/2016-I-OŽA
16 16815/2010-1126
17 16/2016/OSV
18 34331/2017-I-HN
19 1146/2017-PET-722
20 35691/2017-HN
21 38511/2017-I-OŽ
22 32630/2018-I-HN
23 30969/2018-I-OŽ
24 38822/2017-I-KA
25 14728/2009-I-1172
26 32729/2018-I-OŽ
27 33407/2017-I-KA
28 26111/2015-I-OŽ
29 19220/2009-I-1172
30 26673/2015-I-1085
31 33172/2018-I-OŽ
32 33173/2018-I-OŽ
33 33820/2018-I-OŽ
34 34469/2018-I-OŽ
35 34350/2018-I-OŽ
36 23142/2015-I-1172
37 4/2018/OSV
38 29513/2016-I-1085

Druh sociálnej služby - Špecializové zariadenie

Poradové číslo  Žiadateľ - číslo rozhodnutia
1 2099/2018/OSV-003
2 5850/2016/OSV-003
3 5211/2015/OSV-003
4 2791/2015/OSV-003
5 3481/2016/OSV-003
6 3983/2016/OSV-003
7 5718/2016/OSV-003
8 4671/2016/OSV-002
9 1520/2017/OSV-003
10 2126/2017/OSV-003
11 2552/2017/OSV-003
12 2700/2017/OSV-003
13 2118/2017/OSV-003
14 3069/2017/OSV-003
15 5162/2014/OSV-003
16 3949/2017/OSV-003
17 4041/2017/OSV-003
18 3403/2017/OSV-003
19 3523/2017/OSV-003
20 5813/2016/OSV-003
21 4235/2017/OSV-006
22 4524/2017/OSV-003
23 5005/2017/OSV-003
24 5104/2017/OSV-003
25 5199/2017/OSV-003
26 5345/2017/OSV-003
27 5478/2017/OSV-003
28 5690/2017/OSV-003
29 5755/2017/OSV-003
30 5860/2017/OSV-003
31 6085/2017/OSV-003
32 5977/2017/OSV-003
33 3556/2016/OSV-003
34 6082/2017/OSV-003
35 6218/2017/OSV-003
36 5967/2017/OSV-003
37 6165/2017/OSV-003
38 2874/2018/OSV-003
39 3025/2018/OSV-003
40 3396/2018/OSV-003
41 6379/2017/OSV-003
42 2100/2018/OSV-003
43 3896/2018/OSV-003
44 3906/2018/OSV-003
45 2759/2018/OSVaZ/3654
46 3944/2018/OSV-003
47 3020/2018/OSV-003
48 4260/2018/OSV-003

 

Aktualizované ku dňu 18.05.2018

 

Pozn.:

Podľa § 91 ods. 6 písm. a) bod 2 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov: " Zariadenie sociálnych služieb zriadené ako rozpočtová organizácia rozhoduje o zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb."
Podľa § 106 ods. 20 a 21 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách: "Pôsobnosť zariadenia sociálnych služieb zriadeného ako rozpočtová organizácia pri rozhodovaní o zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 zostáva zachovaná až do 31. decembra 2015. Rozhodnutia o zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb strácajú platnosť 31. decembra 2015."