mazura mazura mazura

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Druh sociálnej služby - Domov sociálnych služieb

P.č. Žiadateľ-ev.č. Žiadateľ-dátum podania žiadosti
1 4376/2012/OSV-003 25.06.2003
2 4789/2011/OSV-003 11.07.2011
3 4802/2011/OSV-003 08.07.2011
4 4717/2011/OSV-003 24.05.2011
5 4712/2012/OSV-003 18.09.2012
6 8240/2009/OSV-003 24.11.2009
7 176/2010/OVS-003 23.02.2010
8 4379/2010OSV-003 06.07.2010
9 5144/2010/OSV-003 14.07.2010
10 8699/2010/OSV-003 27.01.2011
11 6190/2009/OSV-006 29.09.2010
12 5212/2011/OSV-003 03.08.2011
13 6767/2011/OSV-003 07.12.2011
14 7195/2011/OSV-003 13.01.2012
15 7151/2011/OSV-003 19.01.2012
16 2471/2012/OSV-003 28.03.2012
17 3695/2012/OSV-003 18.06.2012
18 3784/2012/OSV-003 04.07.2012
19 6680/2011/OSV-003 08.02.1965
20 6327/2012/OSV-003 10.01.2013
21 2688/2013/OSV-003 28.02.2013
22 4579/2013/OSV-003 12.08.2013
23 4576/2013/OSV-003 16.09.2013
24 5341/2013/OSV-003 10.10.2013
25 5725/2013/OSV-003 18.12.2013
26 5826/2013/OSV-003 18.12.2013
27 3103/2015/OSV-003 19.05.2015
28 5222/2015/OSV-003 19.10.2015
29 4521/2017/OSV-003 31.07.2017
30 4991/2014/OSV-003 29.09.2014
31 5816/2009/OSV-003 09.05.2018
32 3530/2013/OSV-003 23.06.2014
33 5460/2012/OSV-003 14.05.2018


Druh sociálnej služby - Špecializové zariadenie

P.č. Číslo rozhodnutia Žiadateľ-dátum podania žiadosti
1 2099/2018/OSV-003 18.07.2011
2 5850/2016/OSV-003 14.12.2011
3 2791/2015/OSV-003 19.10.2015
4 4671/2016/OSV-002 28.11.2016
5 2126/2017/OSV-003 23.01.2017
6 2552/2017/OSV-003 24.02.2017
7 2700/2017/OSV-003 07.03.2017
8 3069/2017/OSV-003 27.03.2017
9 5162/2014/OSV-003 26.05.2017
10 3949/2017/OSV-003 02.06.2017
11 4041/2017/OSV-003 22.06.2017
12 3403/2017/OSV-003 26.06.2017
13 5813/2016/OSV-003 10.07.2017
14 4235/2017/OSV-006 20.07.2017
15 4524/2017/OSV-003 07.08.2017
16 5005/2017/OSV-003 22.08.2017
17 5345/2017/OSV-003 27.09.2017
18 5690/2017/OSV-003 07.11.2017
19 5977/2017/OSV-003 28.11.2017
20 3556/2016/OSV-003 04.12.2017
21 6082/2017/OSV-003 07.12.2017
22 5967/2017/OSV-003 15.12.2017
23 6165/2017/OSV-003 20.12.2017
24 2874/2018/OSV-003 02.02.2018
25 3025/2018/OSV-003 21.03.2018
26 3906/2018/OSV-003 17.04.2018
27 2759/2018/OSVaZ/3654 20.04.2018
28 4418/2018/OSV-003 27.04.2018
29 3944/2018/OSV-003 27.04.2018
30 3020/2018/OSV-003 11.05.2018
31 4260/2018/OSV-003 17.04.2018
32 4138/2018/OSV-003 30.05.2018
33 3853/2018/OSV-003 31.05.2018
34 3804/2018/OSV-003 05.06.2018
35 4140/2018/OSV-003 22.06.2018
36 4877/2018/OSV-003 04.07.2018
37 4420/2018/OSV-003 04.07.2018
38 5399/2018/OSV-003 19.07.2018
39 5016/2018/OSV-003 06.08.2018
40 5225/2018/OSV-003 10.08.2018
41 4990/2018/OSV-003 20.08.2018
42 5337/2018/OSV-003 12.09.2018
43 5230/2018/OSV-003 18.09.2018
44 5640/2018/OSV-003 05.10.2018
45 5862/2018/OSV-003 08.10.2018
46 4646/2018/OSV-003 12.11.2018
47 8726/2017/ODDSZ-002 12.11.2018

Druh sociálnej služby - Zariadenie pre seniorov

P.č. Číslo.rozhodnutia Žiadateľ-dátum podania žiadosti
1 29464/2015-I-1085 29.11.2007
2 28138/2015-1126 27.06.2008
3 28694/2015-I-1085 06.11.2008
4 26810/2015-I-1172 22.05.2015
5 33616/2015-I-1085 23.11.2015
6 33686/2015-1172 25.11.2015
7 52/2016 23.02.2016
8 28758/2016-I-1172 22.03.2016
9 13158/2014/32504 23.05.2016
10 32863/2016-I-1172 01.08.2016
11 34675/2016-I-OŽA 12.09.2016
12 16815/2010-1126 09.01.2017
13 34331/2017-I-HN 18.05.2017
14 1146/2017-PET-722 14.07.2017
15 38511/2017-I-OŽ 20.12.2017
16 30969/2018-I-OŽ 14.03.2018
17 38822/2017-I-KA 23.03.2018
18 14728/2009-I-1172 28.03.2018
19 32729/2018-I-OŽ 03.04.2018
20 33407/2017-I-KA 12.04.2018
21 26111/2015-I-OŽ 13.04.2018
22 19220/2009-I-1172 13.04.2018
23 26673/2015-I-1085 17.09.2003
24 33172/2018-I-OŽ 17.04.2018
25 33173/2018-I-OŽ 17.04.2018
26 34469/2018-I-OŽ 19.04.2018
27 34350/2018-I-OŽ 23.04.2018
28 14/2015/OSV 02.05.2018
29 55/2018 14.05.2018
30 4/2018/OSV 18.05.2018
31 110/2018 28.05.2018
32 34193/2018-I-KA 30.05.2018
33 1028-B/2018 11.07.2018
34 36586/2018-I-Hn 26.07.2018
35 22/2016/OSV 10.08.2018
36 37445/2018-I-KA 30.08.2018
37 38482/2018/I-HN 03.10.2018

Pozn.: Aktualizované ku dňu 14.11.2018

Podľa § 91 ods. 6 písm. a) bod 2 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov: " Zariadenie sociálnych služieb zriadené ako rozpočtová organizácia rozhoduje o zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb."
Podľa § 106 ods. 20 a 21 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách: "Pôsobnosť zariadenia sociálnych služieb zriadeného ako rozpočtová organizácia pri rozhodovaní o zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 zostáva zachovaná až do 31. decembra 2015. Rozhodnutia o zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb strácajú platnosť 31. decembra 2015."