mazura mazura mazura

Informácie pre rodinných príslušníkov, priateľov, kamarátov a známych:

 

Veľkonočné sviatky 2021 v domácom prostredí klienta  - klik pre viac informácií

 

- Sčítanie obyvateľov 2021 bude realizované pracovníkmi CSS Ľadoveň pre všetkých našich príjímateľov sociálnych služieb (bez ohľadu na miesto trvalého bydliska)

 

Venujte pozornosť sekcií "obmedzenie návštev" v hlavnom menu - upravené k 02.10. 2020

Hotovostné depozitá pre všetkých klientov CSS Ľadoveň

- vzhľadom na momentálnu situáciu a karanténne zatvorenie zariadenia sme nastavili opatrenie, ktorým chceme obmedziť prácu s finančnou hotovosťou  a preto prosíme Vás – rodinných príslušníkov, aby ste vkladali finančné čiastky na bankový účet nášho zariadenia. Všetky sumy budú pripísané na hotovostné depozitá vedené na každého klienta  zvlášť. Niektorí to poznáte , niektorí to doteraz nepotrebovali, nevyužívali. Hotovostné depozitá sú také akoby pokladničky, ktoré sú vedené na meno klienta. Vložíte peniaze - dostanete potvrdenku o príjme do pokladne, výdaj z tohto depozitného účtu bude realizovaný vždy len na základe pokladničného dokladu za tovar, alebo služby. Ide predovšetkým o nákup liekov alebo drobného nákupu. Ak máte záujem o informáciu o aktuálnom zostatku na depozitách Vašich príbuzných môžete kontaktovať sociálny úsek v pracovných dňoch (okrem štvrtku) v čase od 07,00-08,00 hod na telefónnom čísle:

Mgr. Karpatská Dagmar 0917 164 055,   alebo     Mgr. Markovičová Miriam 0907 876 975

prosíme Vás o dodržiavanie času telefonovania, pretože po 8,00 hod. sa venujeme klientom a už nesedíme pri počítačoch a nebudeme Vám vedieť odpovedať. Po ukončení karantény budú depozitné zložky  s dokladmi k nahliadnutiu v kancelárií sociálneho úseku. Ak máte záujem zasielať výpis z hotovostných depozít (prehľad čerpania) Vašich blízkych môžete nás kontaktovať na emaile: cssladoven@gmail.com. Prosíme pri bankovom prevode nezabudnite uviesť do správy pre prijímateľa  meno a priezvisko klienta, chcem zdôrazniť, aby ste nezabudli uviesť aj jeho krstné meno , pretože máme veľa klientov s rovnakým priezviskom, tak aby sme predišli zbytočným nedorozumeniam. Zasielajte prosím len okrúhle sumy 50€, 70€, 100€.

Číslo účtu CSS Ľadoveň, na ktoré môžete poslať príbuznému financie:
IBAN: SK73 0900 0000 0050 5810 9861
Správa pre prijímateľa:  "meno a priezvisko klienta"

Ďakujeme!

-všetci klienti majú možnosť doobjednať si stravu v CSS Ľadoveň,.

Momentálne nevykonávame  nákupy  - prosíme o spoluprácu rodinných príslušníkov našich klientov o ich zabezpečenie, je povolené priniesť  potraviny v originálnom balení, ovocie, zeleninu, minerálky, 

je zakázané prinášať domácu "váru" do zariadenia.

- zabezpečujeme lieky, výživové doplnky, vitamíny, inkontinenčné pomôcky, ak máte záujem niečo dokúpiť Vašim blízkym – stačí ísť do spolupracujúcej lekárne Sv. Martina na Mudroňovej ulici v tzv. Modrej poliklinike, zadajte meno a priezvisko, dátum narodenia a údaj o tom že býva v CSS Ľadoveň. Lekáreň sv. Martina nám to bezodkladne a bezpečne doručí do zariadenia.

 

Balkónové stretnutia

Ponúkame Vám – rodinným príslušníkom „balkónové stretnutie“ s Vašimi blízkymi, ako psychickú podporu aj pre Vás a aj pre našich klientov, plánujeme ich realizovať po telefonickom dohovore so sociálnym úsekom s Vami každý utorok v čase od 09.00 hod.  do 10.00 hod. a od 13.00 hod. do 14.00 hod. Avšak vzhľadom na opatrenia vyhlásené vládou a hlavným hygienikom, si zvážte, či je pre Vás vhodné cestovať napr. MHD – aby ste neohrozovali seba, a tiež zvážte, či Vaša návšteva skôr nezhorší psychický stav Vášho príbuzného, aby potom nebol napr. veľmi smutný, smutná. Taktiež prosím pri návšteve rešpektujte zákaz donášania rôznych „tašiek“ Vašim blízkym.

- telefonujte Vašim blízkym, buďte s nimi v kontakte,

- ak ste registrovaný na facebooku môžete sa prihlásiť do skupiny Centrum sociálnych služieb Ľadoveň do súkromnej správy Vám môžeme poslať fotky Vašich blízkych najmä  tých imobilných. 

- pre spojenie s Vaším blízkym môžete využiť novú skupinu na facebooku pod názvom CSS Ľadoveň.videohovor, požiadajte o priateľstvo a vstúpite do tejto skupiny, tam sa dohodneme na stretnutí pred videokamerou s Vašim blízkym.

 

Všetci klienti sú v poriadku, je o nich dobre postarané, personál zariadenia robí maximum, aby zabezpečil bezpečie Vašich blízkych a máme nastavené prísne kritéria a opatrenia na zabránenie šírenia COVID -19.  

Táto situácia je však ťažká pre nás všetkých, nikdy sme takúto situáciu, ktorá momentálne je nezažili, nikdy sme takto obmedzení neboli. Musíme sa navzájom chápať, pomáhať si, byť k sebe ohľaduplní, zároveň byt opatrní a dodržiavať prísne opatrenia, ktoré sú momentálne vyhlásené v našej krajine.

Chápeme Vás- rodinných príslušníkov, že je to pre Vás ťažké, že nemôžete objať svoju mamu, otca, brata, sestru, syna, dcéru. Chápeme aj našich klientov, sú zatvorení v areáli zariadenia, nemôžu si ísť nakúpiť, nemôžu sa ísť prejsť mimo zariadenia, nemôžu realizovať to, čo bolo pre nich doteraz bežné. Celý personál vynakladá veľkú snahu, aby sme zmiernili dopad týchto obmedzení.  Áno, je to obmedzenie, ktoré každý z nás prežíva inak, niektorí sme sa so situáciou zmierili a prijali ju takú, aká je, iní to jednoducho nevedia prijať, majú strach, obavy...a obidva spôsoby prežívania sú úplne normálne, každý sme predsa iný.

Musíme však myslieť pozitívne, správať sa zodpovedne, byť opatrní, všetci dobre vieme, ako veľmi môže táto pandémia ohroziť našich klientov. Preto prosíme, aby ste rešpektovali zákaz návštev, zákaz nosenia akéhokoľvek materiálu, tovaru našim klientom. Nie je to náš výmysel, ide nám o bezpečie Vašich blízkych !!! Tým, že budete porušovať tieto pravidlá im naozaj nepomôžete. Takisto zbytočné konflikty nepomáhajú vo výkone svojich pracovných úloh zamestnancom,  ktoré sú momentálne nielen fyzicky, ale oveľa viac psychicky náročné. Ľudia, ktorí v CSS Ľadoveň pracujú počnúc pani riaditeľkou cez všetkých zamestnancov našich úsekov sú nielen zamestnanci – sú to tiež matky, otcovia, synovia, dcéry, sestry, bratia...

Musím priznať, že situácia bola na začiatku resp. v polovičke marca psychicky veľmi náročná najmä pre klientov, ktorí sú viac sebestační, avšak už si pomaly zvykajú a prijímajú obmedzenia. Sú nám veľkou oporou tak, ako my  zamestnanci im.  

Na záver by som sa veľmi pekne chcela poďakovať našej pani riaditeľke  PhDr. Monike Bátoryovej, všetkým zamestnancom CSS Ľadoveň, našim klientom a aj rodinným príslušníkom, ktorí nám nezištne pomáhajú zabezpečovaním momentálne nedostupného materiálu.

Verím, že to všetci v zdraví zvládneme  a teším sa na obdobie, keď sa budú môcť znova otvoriť dvere nášho zariadenia pre Vás všetkých. 

Mgr. Karpatská Dagmar

vedúca sociálneho úseku CSS Ľadoveň