mazura mazura mazura

Mikulášske trhy

Opatrenie platné k 06.12.2022

Oznam o likvidácií PET obalov a plechoviek

Predpis úhrady za sociálne služby platný k 1.12.2021

 

Venujte pozornosť sekcií "obmedzenie návštev" v hlavnom menu - upravené k 02.10. 2020

Hotovostné depozitá pre všetkých klientov CSS Ľadoveň

- vzhľadom na momentálnu situáciu a karanténne zatvorenie zariadenia sme nastavili opatrenie, ktorým chceme obmedziť prácu s finančnou hotovosťou  a preto prosíme Vás – rodinných príslušníkov, aby ste vkladali finančné čiastky na bankový účet nášho zariadenia. Všetky sumy budú pripísané na hotovostné depozitá vedené na každého klienta  zvlášť. Niektorí to poznáte , niektorí to doteraz nepotrebovali, nevyužívali. Hotovostné depozitá sú také akoby pokladničky, ktoré sú vedené na meno klienta. Vložíte peniaze - dostanete potvrdenku o príjme do pokladne, výdaj z tohto depozitného účtu bude realizovaný vždy len na základe pokladničného dokladu za tovar, alebo služby. Ide predovšetkým o nákup liekov alebo drobného nákupu. Ak máte záujem o informáciu o aktuálnom zostatku na depozitách Vašich príbuzných môžete kontaktovať sociálny úsek v pracovných dňoch (okrem štvrtku) v čase od 07,00-08,00 hod na telefónnom čísle:

Mgr. Keréková Dagmar 0917 164 055,   alebo     Mgr. Markovičová Miriam 0907 876 975

prosíme Vás o dodržiavanie času telefonovania, pretože po 8,00 hod. sa venujeme klientom a už nesedíme pri počítačoch a nebudeme Vám vedieť odpovedať. Po ukončení karantény budú depozitné zložky  s dokladmi k nahliadnutiu v kancelárií sociálneho úseku. Ak máte záujem zasielať výpis z hotovostných depozít (prehľad čerpania) Vašich blízkych môžete nás kontaktovať na emaile: cssladoven@gmail.com. Prosíme pri bankovom prevode nezabudnite uviesť do správy pre prijímateľa  meno a priezvisko klienta, chcem zdôrazniť, aby ste nezabudli uviesť aj jeho krstné meno , pretože máme veľa klientov s rovnakým priezviskom, tak aby sme predišli zbytočným nedorozumeniam. Zasielajte prosím len okrúhle sumy 50€, 70€, 100€.

Číslo účtu CSS Ľadoveň, na ktoré môžete poslať príbuznému financie:
IBAN: SK73 0900 0000 0050 5810 9861
Správa pre prijímateľa:  "meno a priezvisko klienta"

Ďakujeme!

-všetci klienti majú možnosť doobjednať si stravu v CSS Ľadoveň,.

Momentálne nevykonávame  nákupy  - prosíme o spoluprácu rodinných príslušníkov našich klientov o ich zabezpečenie, je povolené priniesť  potraviny v originálnom balení, ovocie, zeleninu, minerálky, 

je zakázané prinášať domácu "váru" do zariadenia.

- zabezpečujeme lieky, výživové doplnky, vitamíny, inkontinenčné pomôcky, ak máte záujem niečo dokúpiť Vašim blízkym – stačí ísť do spolupracujúcej lekárne Sv. Martina na Mudroňovej ulici v tzv. Modrej poliklinike, zadajte meno a priezvisko, dátum narodenia a údaj o tom že býva v CSS Ľadoveň. Lekáreň sv. Martina nám to bezodkladne a bezpečne doručí do zariadenia.

 

Balkónové stretnutia

Ponúkame Vám – rodinným príslušníkom „balkónové stretnutie“ s Vašimi blízkymi, ako psychickú podporu aj pre Vás a aj pre našich klientov, plánujeme ich realizovať po telefonickom dohovore so sociálnym úsekom s Vami každý utorok v čase od 09.00 hod.  do 10.00 hod. a od 13.00 hod. do 14.00 hod. Avšak vzhľadom na opatrenia vyhlásené vládou a hlavným hygienikom, si zvážte, či je pre Vás vhodné cestovať napr. MHD – aby ste neohrozovali seba, a tiež zvážte, či Vaša návšteva skôr nezhorší psychický stav Vášho príbuzného, aby potom nebol napr. veľmi smutný, smutná. Taktiež prosím pri návšteve rešpektujte zákaz donášania rôznych „tašiek“ Vašim blízkym.

- telefonujte Vašim blízkym, buďte s nimi v kontakte,

- ak ste registrovaný na facebooku môžete sa prihlásiť do skupiny Centrum sociálnych služieb Ľadoveň do súkromnej správy Vám môžeme poslať fotky Vašich blízkych najmä  tých imobilných. 

- pre spojenie s Vaším blízkym môžete využiť skupinu na facebooku pod názvom CSS Ľadoveň.videohovor, požiadajte o priateľstvo a vstúpite do tejto skupiny, tam sa dohodneme na stretnutí pred videokamerou s Vašim blízkym . Z organizačných dôvodov upravujeme videohovory nasledovne: videohovory je možné uskutočniť v utorok a štvrtok od 10,00 hod. do 11,00 hod.  a od 12,00hod. do 14,00 hod., max. dĺžka hovoru 15 minút pre 1 prijímateľa, 1x za týždeň. Prosíme o nahlásenie Vašej požiadavky o uskutočnenie videohovoru 1 deň vopred. Ďakujeme. 

 

Všetci klienti sú v poriadku, je o nich dobre postarané, personál zariadenia robí maximum, aby zabezpečil bezpečie Vašich blízkych a máme nastavené prísne kritéria a opatrenia na zabránenie šírenia COVID -19.