mazura mazura mazura

Ochrana osobných údajov (v zmysle zákona č.18/2018 Z.z.) :

BROS Computing, s.r.o.
Zádubnie 169, 010 03 Žilina
mail: brosland@brosland.eu

informačná povinnosť