mazura mazura mazura

Adresa:

Centrum sociálnych služieb Ľadoveň

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

J. Mazúra 34

036 01 MARTIN

 

Telefón: 043/4136361 (vrátnica)

Fax: 043/4383791

E-mail: ddmt@vuczilina.sk

 

Riaditeľka: Mgr. PhDr. Nadežda Šugrová, tel.: 043/4383015, 0902 218 280, 0918 892 642

Vedúca referátu starostlivosti o prijímateľa: Mgr. Mária Olexáková  tel.: 0915 603 222

Sociálne pracovníčky: Mgr. Ľubica Menichová, PhDr. Alexandra Chantal Kozáková tel: 0917 164 055, 0907 876 975                   

Ergoterapeut: Veronika Senková

Inštruktor sociálnej rehabilitácie: Daniela Líšková

Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku: Anna Smiková

Ekonómka: Jana Jendrálová

strava: Iveta Ondrlová tel.: 0915 603 198