mazura mazura mazura

Adresa:

Centrum sociálnych služieb Ľadoveň

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

J. Mazúra 5211/34

036 01 MARTIN

 

Telefón: 043/4383015 (vrátnica)

Fax: 043/4383791

E-mail: ddmt@vuczilina.sk

 

Riaditeľka: PhDr. Monika Bátoryová, tel.: 043/4383015, 0918 892 642

Vedúca referátu starostlivosti o prijímateľa: Mgr. Mária Olexáková  mob. 0915 603 222

Koordinátor pre kľúčových pracovníkov, strava : Iveta Ondrlová, mob. 0915 603 198

Sociálna pracovníčka: Mgr. Ľubica Menichová, tel. 043/4383015mob. 0907 876 975

Sociálna pracovníčka: Mgr. Dagmar Karpatská, mob. 0917 164 055    

Sociálna pracovníčka: Mgr. Miriam Markovičová

Ergoterapeut: Veronika Senková

Inštruktor sociálnej rehabilitácie: Daniela Líšková

Vedúca referátu  ekonomiky a prevádzky: Anna Smiková,  mob. 0915 976 538

Mzdová účtovníčka a personalistka: Mária Chylová

Ekonómka: Jana Jendrálová