mazura mazura mazura

    1.  Ako postupovať v prípade, že mám záujem o umiestnenie v zariadení?

           /content/mazura/2017/krok-za-krokom k poskytovaniu služieb.pdf

    2.  Aká je výška úhrady za poskytované sociálne služby?  

           Úhrada za poskytované služby sa pohybuje od 120 € do 433 € v závislosti od stupňa odkázanosti, veľkosti izby a poskytovaných služieb. 

           Priemerná  výška úhrady je 300,06 €. 

    3.  Čo budem potrebovať pri nástupe do zariadenia?  

           /content/mazura/2016/Doklady pri príjme CSS Ľadoveň.pdf

     4.  Akým spôsobom je možné platiť za poskytované sociálne služby?

           Spôsob platby