mazura mazura mazura

Informácie o aktuálnom počte klientov a voľných miestach

Zariadenie sociálnych služieb

Aktuálny počet klientov

Klienti v riešení

Počet voľných miest

Kapacita zariadenia

Domov sociálnych služieb

28

2

0

30

Zariadenie pre seniorov

38

0

0

38

Špecializované zariadenie

42

0

0

42

SPOLU

108

2

0

110

Aktualizované  dňa  05.05.2021