mazura mazura mazura

Informácie o aktuálnom počte klientov a voľných miestach

Zariadenie sociálnych služieb

Aktuálny počet klientov

Klienti v riešení

Počet voľných miest

Kapacita zariadenia

Domov sociálnych služieb

32

0

0

40

Zariadenie pre seniorov

40

1

0

40

Špecializované zariadenie

32

0

0

30

SPOLU

104

1

0

110

Aktualizácia  k  25.02.2019