mazura mazura mazura

Informácie o aktuálnom počte klientov a voľných miestach

Zariadenie sociálnych služieb

Aktuálny počet klientov

Klienti v riešení

Počet voľných miest

Kapacita zariadenia

Domov sociálnych služieb

35

0

0

40

Zariadenie pre seniorov

39

1

0

40

Špecializované zariadenie

30

0

0

30

SPOLU

110

1

0

110

Aktualizácia  k  30.04.2018